Ander vakke wat hy neem sluit in dierkunde, psigologie, engels en Etiek. Hy word in 1926 aangestel as tydelike assistent vir Afrikaans-Nederlands terwyl hy die. A.-graad in duits en Afrikaans-Nederlands volg. Hy word in hierdie jaar n lid van die toneelvereniging van die universiteit. Aan die einde van die jaar skryf hy egter slegs die eksamens in duits om die. In 1927 gee hy onderwys in duits en Engels aan die paul Kruger hoƫrskool op Steynsburg in noordoos-kaapland en speel hier n hoofrol in die opvoering van die komedie die stoplap van Walter Spiethoff.

afrika maskers se moeder die onderwyseres was en vir hierdie kwartaal kraamverlof geneem het. In 1925 behaal hy die. A.-graad met duits, Afrikaans-Nederlands en Latyn as hoofvakke.

Sy ouers is op op Sutherland in die magistraatshof getroud. Sy broers is Jacobus Adriaan (Koos) huid (19051970 bismarck von Moltke (19091945) en William Ewart Gladstone (19131980 laasgenoemde die bekende digter. Die huis in Jubileestraat waar die gesin bly, word later as gevolg van zwangerschap sy en sy broer. Louw se belang in die letterkunde as museum verklaar. Aanvanklik gaan hy vanaf 1911 skool op sy tuisdorp, waar Engels die medium van onderrig. Op skool is hy deurentyd die jongste kind in sy klas en staan desondanks gereeld eerste. Sy fotografiese geheue bring hom per geleentheid in die moeilikheid wanneer sy onderwysers hom daarvan verdink dat hy afskryf in die eksamen, omdat hy sy antwoorde woordeliks soos in die handboek weergegee het. Hy is so begaaf as pianis dat sy familie selfs van mening is dat hy van musiek n loopbaan sou kon maak. As die gesin in Desember 1920. Kaapstad verhuis, woon hy vanaf 1921 die eweneens Engelstalige south African College School. Die verhuising is egter nie n volslae breuk met sy plattelandse verlede nie, aangesien hulle huis in Sutherland eers in 1925 verkoop word, sy pa steeds vennoot in die prokureurspraktyk op die dorp is en die kinders vir etlike jare steeds vir die somer.

afrika maskers

Van wyk louw - wikipedia


Van wyk louw (19061970) was 'n letterkundige en professor aan die gemeentelike universiteit in Amsterdam en die. Universiteit van die witwatersrand. Hy was n, afrikaanse filosoof, digter, dramaturg en skrywer en die enigste persoon wat die. Hertzogprys in drie make genres gewen het, naamlik digkuns, drama en kritiese prosa. Inhoud, bronsbeeld van louw geskenk deur die afrikaans Kultuurvereniging van die suid-Afrikaanse polisie en oorhandig deur min. Adriaan Vlok aan die louw-huis op, sutherland. Nicolaas Petrus van wyk louw, die ouer broer van. Louw, is op in sy ouerhuis op, sutherland gebore as tweede van vier seuns van die prokureur Bismarck von Moltke louw ( ) en Martha hendrina johanna Frederika (Poppie) van wyk ( dogter van n bekende boer van die distrik. 1 2, hy word vernoem na sy grootvader aan moederskant.

Maskers - maken, knippen kleuren van maskers


His book lists the following areas. Guinea-bissau, republic of guinea, sierra leone, mali. Liberia, ivory coast, upper Volta, ghana, nigeria. Cameroon, a mendi (Bundu) Masks from sierra leone. One of the few masked womens secret societies. Absolutely fantastic masks found in a variety of similar styles. Notice the local idea of beauty is for large bodies. Within each of these countries can be found ancient traditions associated with individual tribes displaying common links.

afrika maskers

Mask would be carved from one piece of wood with nothing jointed, with some of the masks this created severe technical difficulties when the early carvers only had simple tools. Usually green timber was used as this was easier to cut. Certain varieties would be used for some special masks, spierpijn but in general the softer woods were used. To read an article on the creation and divination of trees fro masks click here. Ivory was used by the warega and Benin. The ivory was the property of the benin kings (Oba) and they were the only ones to wear ivory as a mark of office.

The carving of the warega was not as refined but has a strong impact. Brass was used by the benin, senufo and Ashanti. Other Materials Knitted materials were used as were beadwork, basketry and fabrics. Additional materials included :- shells, beads, twigs, bark, teeth, hair, beaten or repousse metal, vegetable fibres and skin, to mention a few. West Africa, the masks of this area are well documented by ladislas Segy in Masks of Black Africa.

Best deals on Comfort Zone, absolute, pearl, corrector 15ml moisturisers

African Masks can be used for different ceremonies often having multiple purposes. The size and style of masks are diverse, depicting animals, human faces and more abstract styles in sizes from a few centimetres.5 metres in the case of the dogon Iminana ( mother mask ). With only a few exceptions the masks are all calorieen part of a full costume and not just an hyperbare isolated piece of decoration. Face coverings Helmet masks Headdresses Masks with prominent breasts Amulets Insignia of grade Crowns of bead work. Click here to view some mask posters. All posters, materials, wood The major material was wood due to the large forest and range of species available. The choosing of a tree from which to make a mask was not as we might do today, find one and chop it down. Rather the carver would seek the help of a diviner and undergo a purification ceremony and when the first blow was struck he would drink some of the sap in order to form a brotherhood with the tree?

afrika maskers

Comfort Zone Absolute pearl Corrector 15ml

The African masks of make this area are well documented by ladislas Segy in Masks of Black Africa. Much of the following section on Africa and Masks is influenced by his work. The African masking traditions of this part of the world are extremely fertile and varied. The traditions supporting the masks are generally associated with the spirits of ancestors, rites of passage, fertility and initiation ceremonies. Dance is generally involved in the use of the masks. Segy lists the following types of ritual. Rituals of cosmology, myth and mythological heroes or animals. Fertility rites, rituals for increase, agricultural festivals, rituals for rites of passage. Ancestor cults, initiations including secret societies, related Ceremonies.

If you have not visited it really is a must. This link takes you direct to the tribal books selections. Click here for Alibris tribal books listings. Those of you who are thinking of a collecting trip to Africa may well find the following site useful. There are still apparatuur places in Africa where genuine old African masks can be bought, generally through dealers. Also watch out for fakes as they do abound. Remember, buy things you like as an investment can go up as well as down. If you like that carving or mask then the value is not as important. The link is m, see the carvings page link.

Acne behandeling: middel tegen rosacea, jeugdpuistjes, littekens

The following is a general over view of African masks. If you are interested in collecting African masks from galleries or even primary sources we are going to establish lipofreeze some links which take you to places where masks are for sale. Stay with the site as it progresses and hopefully links will be established to useful Africa masks contacts. One of the places to visit on the web is Alibris. If you enjoy books about masks and tribal ways, shamaism and other aspects of old ways then click below. Alibris carries old, new and antiquarian books. It also links used and new book sellers World wide.

Afrika maskers
Rated 4/5 based on 860 reviews